Szkolenia z zakresu zmian w Ordynacji Podatkowej

Rejestr gwarantuje Państwu, że każde przedsiębiorstwo zostało przeszkolone z zakresu zmian ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Oprogramowanie komputerowe

Każdy uczestnik otrzymuje dostosowane oprogramowanie do nowych wymagań generowania plików JPK zgodnych z wymogami nowej ustawy. W skład wchodzi m.in. program do faktur wraz z gospodarką magazynową oraz pełny program finansowo-księgowy.

Transparentność przedsiębiorstwa

W związku ze zmianami w Ordynacji Podatkowej, każda firma jest narażona niestety na niekompetentność przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania nowych przepisów. Rejestr jest platformą, gdzie firmy pokazują swoją rzetelność w zakresie ustawodawstwa.

Weryfikacja, dział prawny, windykacja

Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do działu weryfikacyjnego przedsiębiorstwa, działu prawnego ZKRP ( zespół kancelarii radców prawnych) oraz bezpłatnej windykacji w zakresie usługi Bezpieczne Finanse.