Bezpieczeństwo

Każda firma posiadająca wpis ewidencyjny w rejestrze JPK INFO, daje gwarancję, że kontakty handlowe z tym przedsiębiorstwem nie narażają na umyślne lub nie umyślne wykroczenia karno-skarbowe z tytułu nie spełnienia wytycznych wynikających z nowej Ordynacji Podatkowej. NIE NARAŻAJ SIEBIE I INNYCH NA KONSEKWENCJE